سه شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۹
خانه » امروز چی بخرم؟

امروز چی بخرم؟

در این بخش، سهم‌هایی برای خرید معرفی می‌شوند که به لحاظ تکنیکی علاوه بر پتانسیل رشد، دارای ریسک کمی نیز می‌باشند.

مشاهده‌ی محتوای ۷ روز اخیر، فقط برای اعضاء امکان‌پذیر است.

اگر عضو سایت هستید، از اینجا وارد شوید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند۷۷۵۰۰>۸۴۰۰۰۷۲۱۰۰
کصدف۱۰۶۰۰>۱۱۲۵۰۱۲۰۰۰۱۰۱۱۵۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داوه۴۰۵۰۰>۴۷۵۰۰۳۶۰۰۰
درهآور۵۴۰۰۰>۶۰۰۰۰۵۲۰۰۰
قچار۵۸۰۰۰>۶۵۵۰۰۵۴۰۰۰
گپارس۵۰۰۰۰>۵۴۰۰۰۴۷۵۰۰
زکشت۴۶۰۰۰>۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دهدشت۷۴۵۰>۸۰۰۰۹۰۰۰۶۹۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جهرم۲۹۶۰۳۲۵۰۲۶۸۰۱٫۵ ماه
کشرق۱۰۵۰۰۰۶۸۰۰۰۱ ماه
ثاباد۲۰۰۰۰۱۷۵۰۰
شرنگی۱۲۴۷۰۰۹۷۲۰۰
واحصا۲۳۸۰۰۲۰۸۰۰
ولراز۲۶۰۰۰۲۲۶۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داوه۳۸۰۰۰۳۲۰۰۰
درهآور۵۶۰۰۰۴۸۰۰۰
قچار۶۲۰۰۰۵۰۵۰۰
غگلستا۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰
قشکر۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰
کمنگنز۶۶۰۰۰۵۶۰۰۰
شمواد۷۳۱۰۰۵۵۰۰۰۱٫۵ ماه
شرنگی۱۲۶۰۰۰۹۶۰۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند
غگرجی
غویتا
سدبیر
ددام
حپترو
شمواد

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کصدف۱۰۶۵۰>۱۱۵۰۰۱۲۵۰۰۱۰۰۰۰۱.۵ ماه
داوه۳۴۵۰۰>۳۸۰۰۰۳۱۷۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سباقر۱۰۸۰۰>۱۱۶۰۰۹۹۹۰
غگلستا۸۸۳۰۰>۱۰۰۰۰۰۸۱۰۰۰
وثخوز۳۲۳۰۰>۳۴۰۰۰۳۰۷۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افرا۲۶۰۰۰>۲۹۰۰۰۲۳۹۰۰
داوه۳۳۵۰۰>۳۶۰۰۰۳۰۵۰۰
درهآور۵۰۰۰۰>۵۴۰۰۰۴۶۰۰۰
فنورد۵۶۵۰۰>۶۱۰۰۰۵۴۰۰۰
زکشت۳۶۰۰۰>۴۰۰۰۰۳۳۷۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چافست۲۳۶۰۰>۳۰۳۰۰۲۰۸۰۰۱.۵ ماه
دروز۱۷۵۰۰>۲۳۳۰۰۱۵۸۰۰۱.۵ ماه
شمواد۵۷۰۰۰>۶۲۷۵۰۷۲۰۰۰۵۲۲۳۰۲.۵ ماه
کی بی سی۳۷۰۰۰>۴۸۰۰۰۳۳۴۰۰۲ ماه
ونیرو۴۴۰۰>۵۰۰۰۴۲۰۰
بزاگرس۱۱۵۰۰>۱۴۶۰۰۱۰۱۵۰۲ ماه
قچار۵۳۱۰۰>۵۷۵۰۰۵۰۵۰۰
شرنگی۱۰۰۵۰۰>۱۲۴۷۰۰۹۳۰۰۰۲.۵ ماه

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افرا۲۵۹۵۰>۲۹۰۰۰۲۳۹۰۰
دبالک۱۷۷۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۱۳۰
فنورد۵۶۸۰۰>۶۱۰۰۰۵۲۰۰۰
کی بی سی۳۵۳۰۰>۳۸۰۰۰۳۴۰۰۰
شسم۵۳۹۰۰>۵۸۰۰۰۵۲۰۰۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کمنگنز۵۸۵۰۰۶۲۰۰۰۵۴۱۵۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۱/۳۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثزاگرس۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰
شبندر۱۱۵۰۰۹۵۰۰
دبالک۱۹۰۰۰۱۵۰۰۰
ددام۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰
فنورد۶۱۰۰۰۵۱۰۰۰
گکوثر۵۸۰۰۰۴۹۳۵۰
حپترو۳۸۰۰۰۳۲۵۰۰
نمرینو۴۴۰۰۰۳۸۰۰۰
سلار۱۸۲۰۰۱۵۹۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۳۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شسینا۱۴۶۵۰۱۲۰۰۰۰
زفکا۵۵۲۰۰۴۲۰۰۰
بزاگرس۱۲۳۰۰۱۰۱۱۵
ستران۴۸۱۰۰۳۹۷۰۰
چکاپا۱۸۰۰۰۱۴۸۵۰
دسینا۲۹۰۰۰۲۵۰۰۰
دتوزیع۵۶۸۰۰۴۷۰۰۰
فخاس۲۸۲۰۰۲۵۰۰۰
خموتور۱۰۰۰۰۸۵۰۰
کوثر۲۲۷۰۰۱۹۰۰۰
پدرخش۵۳۴۰۰۴۷۰۰۰
ونیرو۴۶۵۰۴۰۰۰
وثخوز۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رتکو۲۸۵۰۰>۳۱۰۰۰۲۶۴۰۰
شتوکا۳۹۵۰۰>۴۴۰۰۰۳۷۵۰۰
سنوین۳۶۰۰>۳۹۰۰۴۱۲۰۳۴۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سصفها۷۸۰۰۰>۸۵۰۰۰۷۰۰۰۰
دکپسول۳۲۲۰۰>۳۴۰۰۰۳۶۰۰۰۲۹۳۰۰۱.۵ ماه
فنورد۵۶۰۰۰>۶۱۰۰۰۵۴۰۰۰
غدام۶۵۵۰۰>۷۰۰۰۰۶۲۰۰۰
رتکو۲۷۷۰۰>۳۱۰۰۰۲۶۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دامین۱۷۶۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۰۰۰
داوه۳۳۵۰۰>۳۸۰۰۰۳۰۰۰۰
فخاس۲۶۰۰۰>۲۷۰۰۰۲۴۵۰۰
حتاید۱۶۰۰۰>۱۷۰۰۰۱۴۵۰۰
شلرد۴۶۰۰>۴۸۰۰۴۳۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کبافق۳۴۰۰۰>۳۷۵۰۰۴۱۵۰۰۳۱۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آینده۱۸۰۰۰>۲۰۰۰۰۱۶۰۰۰
فخاس۲۶۰۰۰>۲۷۰۰۰۲۴۰۰۰
قچار۴۸۲۰۰>۵۲۰۰۰۴۵۰۰۰
رانفور۲۳۵۰۰>۲۵۰۰۰۲۲۰۰۰
شپنا۵۸۵۰>۶۲۰۰۵۳۰۰
شمواد۶۰۰۰۰>۷۳۰۰۰۵۳۵۰۰۲ ماه
شرانل۱۷۰۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۰۰۰
نمرینو۴۰۰۰۰>۴۴۰۰۰۳۷۰۰۰
زکشت۳۴۵۰۰>۳۶۵۰۰۳۲۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آینده۲۰۰۰۰۱۶۰۰۰
چکاپا۱۸۰۰۰۱۴۵۰۰
دکپسول۳۳۰۰۰۲۷۲۵۰
حفارس۶۳۰۰۵۱۰۰
حخزر۲۷۰۰۰۲۲۰۰۰
حسیر۱۰۰۰۰۸۲۰۰
کی بی سی۳۸۰۰۰۳۰۱۰۰
کگل۱۱۲۰۰۹۸۰۰
نمرینو۴۴۰۰۰۳۶۰۰۰

تذکر: ریسک بازار بالا رفته و احتمال اصلاح یا حتی ریزش وجود دارد. مراقب باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گکوثر۴۸۳۰۰>۵۲۰۰۰۴۲۰۰۰
وملی۹۲۵۰۰>۱۱۳۰۰۰۸۷۰۰۰
وصنا۷۰۰۰>۷۵۰۰۶۲۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بنو۴۸۲۰>۵۳۰۰۴۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چافست۱۹۰۰۰>۲۲۵۰۰۱۷۰۰۰
وملی۹۲۵۰۰>۱۱۳۰۰۰۸۵۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
تکشا۴۰۵۰۰>۴۴۰۰۰۴۸۵۰۰۳۵۵۰۰۱.۵ ماه
شرنگی۸۵۵۰۰>۹۳۰۰۰۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۰۱.۵ ماه
میهن۳۳۰۰>۳۶۰۰۳۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خاذین۴۸۰۰>۵۲۰۰۵۸۰۰۴۲۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خفولا۲۴۵۰۰>۲۶۵۰۰۲۲۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وپسا۴۰۰۰>۴۶۹۰۵۰۰۰۳۶۸۰۲.۵ ماه
طلا (صندوق طلای لوتوس)۵۴۵۰۰>۶۵۰۰۰۵۱۵۰۰۱.۵ ماه

آرشیو پیشنهاد خریدهای سال ۹۸